Privacyverklaring

De Leergroothandel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 februari 2024.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stel in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten wij u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikerservaring verbeteren.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van De Leergroothandel. U dient ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacyverklaring van andere websites en bronnen.

 

Verwerking van persoonsgegevens

De Leergroothandel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deleergroothandel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Leergroothandel verwerkt uw persoonsgegevens voor o.a. de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Leergroothandel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld iemand van De Leergroothandel) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Leergroothandel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Uw telefoonnummer, e-mailadres en naam worden twee jaar bewaard. Wij bewaren deze gegevens om onze service aan u te kunnen blijven leveren. Op deze manier kunnen we later nog contact met u opnemen over ontwikkelingen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Leergroothandel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De Leergroothandel gebruikt de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies
 • Analytische cookies
 • Performance cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

De Leergroothandel gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Wij gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in het aantal websitebezoekers, waar deze (ongeveer) vandaan komen en hoe de websitebezoekers onze website hebben bereikt.

Performance cookies gebruiken we om aankopen en inschrijvingen door te meten.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser of apparaat zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Voor het volledige overzicht van onze geplaatste cookies met daarbij een omschrijving van het gebruik, verwijzen wij u door naar het cookiebeleid.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Leergroothandel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een overzicht naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deleergroothandel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Leergroothandel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Leergroothandel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@deleergroothandel.nl. Wij nemen onder andere de volgende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligingen:

 • Alle privacygevoelige gegevens worden veilig bewaard op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.
 • Uw gegevens worden altijd via een beveiligde internetverbinding (TLS), versleuteld verstuurd. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het slotje in de adresbalk van uw browser.
 • Wij gebruiken beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en een firewall om de beveiliging van onze website te waarborgen.
 • Wij hanteren de internetstandaarden DKIM, SPF en DMARCH om phishing, spam en virussen terug te dringen. Wij controleren d.m.v. deze standaarden de afzender van e-mail berichten en de verzender.
 • DNSSEC is een extra aanvullende beveiliging die wij koppelen aan onze DNS instellingen. Hiermee voorkomen wij dat u bij een bezoek aan onze website wordt omgeleid naar een vals IP-adres.